ở mỗi loài, số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong bộ NST A. đơn bội của loài đó( n) B. lưỡng bội của loài đó (2n) C. tam bội của loài đó( 3n) D. tứ bội của loài đó(4n)
Thích
0 Trả lời
Cặp bazo nito nào không có liên kết hidro? A. U và T ---- B. T và A ---- C.A và U ---- D. G và X
Thích
4 Trả lời
dung2k3dl
đáp án a....................
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Tám 2019
Liên kết
pikachu2508
a ban nheeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Chín 2019
Liên kết
hanhan222
U ko lk vs T nên ko có lk H2 đ/án A nhé
Cảm ơn    
Bình luận
4 tuần trước
Liên kết
nien07
A nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cảm ơn    
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
Ở đậu hà lan, thân cao hạt vàng trội hoàn so với thân thấp hạt xanh . Hai cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau hãy lập sơ đồ lai và cho biết kết quả khi thực hiện phép lai sau : thân cao hạt xanh gieo phấn với cây thân thấp hạt vàng
Thích
0 Trả lời
ở cà chua 2n=24 khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài người ta đếm được 23 nst ở trạng thái chưa nhân đôi bộ nst trong tế bào này được gọi là
1 Thích
1 Trả lời
cuteo113
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mình học ngu còn RẤT dại gái. Cần ace giúp chia sẻ kinh nghiệm bớt dại gái với. PLEASE. THANKS. :3
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Trong kết quả thí nghiệm,cặp tính trạng thứ nhất có tỉ lệ phân li 3:1,cặp tính trạng thứ hai có tỉ lệ phân li 3:1.Sự phân li giữa 2 cặp tính trạng này sẽ cho tỉ lệ kiểu hình là bao nhiêu? Pls helppp Cảm ơn nhìu
Thích
1 Trả lời
hanhan222
(3:1)*(3:1)=9:3:3:1 baì trog bảgg trang 40 sgk
Cảm ơn    
Bình luận
3 tuần trước
Liên kết
một gen cấu trúc tự sao 2lần liên tiếp,mỗi gen con phiên mã 1 lần,mỗi phân tử mARN cho 4 riboxom dịch mã 1 lần, số chuỗi polipeptit tạo thành là?
Thích
1 Trả lời
hanhan222
2*2*4=16. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Cảm ơn    
Bình luận
3 tuần trước
Liên kết
tại sao đột biến gen lại ít nguy hiểm nhất?
1 Thích
2 Trả lời
phamtranquocviet
Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình, thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.
Cảm ơn    
Bình luận
3 tuần trước
Liên kết
hanhan222
Vì đb gen chủ yêuú là đb trung tínnh và ít biêu hiệnn thànnhh kiêuủ hìhh
Cảm ơn     1
Bình luận
3 tuần trước
Liên kết
helô mn giúp e chi tiết vs ạ
Thích
2 Trả lời
anhthu2104
Đáp án A đúng Câu đúng là: 1, 2, 4 và 5 Câu 3 sai vì thiếu lặp đoạn Câu 6 sai vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen nên làm thay đổi vật chất di truyền. câu 7 sai vì chuyển đoạn có thể làm thay đổi nhóm gen liên kết
Cảm ơn     1
4 tuần trước
Liên kết
hanhan222
Ý 2 là kì giưa chứ nhỉ ......…
Cảm ơn    
3 tuần trước
Liên kết
Cho gen A: Đỏ, a: Vàng, B: Tròn, b: Bầu Các gen PLĐL trội hoàn toàn. Cho giao phấn giữa 2 cây F1 thu được 3/8 vàng trơn. Xác định kiểu gen của cây P
Thích
0 Trả lời
Nội dung thuộc về Moon.vn, liên hệ với admin để được sao chép!
Thích
0 Trả lời
Một đoạn phân tử AND bị đột biến đức làm hai đoạn và trở thành hai gen A và B. hai chuỗi pôlypeptit do hai gen A và B điều khiển tổng hợp có khối lượng phân tử là 76560 đơn vị cacbon; trong đó chuỗi pôlypeptit của gen B kém hơn chuỗi pôlypeptit của gen A 100 axi amin. 1. Xác định chiều dài của đoạn phân tử AND khi chưa bị đột biến và chiều dài của mỗi gen A và B. Cho biết khối lượng của mỗi axit amin là 110 đơn vị cacbon. 2. Tổng số nuclêôtit loại guanin của hai gen A và B là 735. Tích cố giữa ađênin của gen A với guanin của gen B là 315000 nuclêôtit. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen A, B và của đoạn phân tử AND khi chưa bị đột biến. 3. Hai gen A và B nhân đôi một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào 9555. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho mỗi gen nhân đôi
Thích
1 Trả lời
lequytam2002
ai giúp mình điiiiiiiiiiiiiiiii
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Chín 2019
Liên kết
mọi người giải thích hộ với ạ https://moon.vn/hoi-dap/mot-phan-tu-adn-duoc-danh-dau-nguyen-tu-nito-phong-xa-n15-o-ca-hai-mach-phan-tu-adn--536511?fbclid=IwAR106LmNV6Y2ahV0oddipr0N3p4LHefR68b3zCak97iIpJ854jZPFf5P_9I
Thích
0 Trả lời
nhựa trong cây xuất hiện ở dòng mạch nào vậy mn? mình có đọc thông tin về nhựa luyện và nhựa nguyên trong thân cây thì có phải nhựa xuất hiện cả hai dòng mạch rây và mạch gỗ trong thân cây đúng không ạ? mình cảm ơn nhiều.
1 Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
mạch rây ..........nhựa luyện ở mạch rây còn nhựa nguyên trong mạch gỗ
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Tám 2019
Liên kết
Cây đậu lai F1 mang kiểu hình hoa tím – hạt phấn dài tương ứng vơi sự có mặt của 2 cặp gen dị hợp trên cùng một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng. Giả sử 1000 tế bào trải qua giảm phân để phát sinh hạt phấn, trong đó có 100 tế bào xảy ra hoán vị gen. Cây F1 được dùng làm dạng bố trong phép lai phân tích để cho ra thế hệ lai. Nếu cho rằng tất cả các hạt phấn được phát sinh nói trên đều tham gia vào quá trình thụ tinh. Biết rằng, tính trạng hoa tím là trội hoàn toàn so với hoa đỏ, hạt phấn dài trội hoàn toàn so với hạt phấn tròn. Hãy xác định tỉ lệ phần trăm khác F1 Help me <3
Thích
0 Trả lời
giúp mình giải bài tập về tương tác gen với ạ: P: hoa trắng x hoa trắng F1: 100% hoa đỏ F1 lai phân tích thu được Fa: 1 hoa đỏ: 7 hoa trắng a) số KG quy định KH hoa đỏ? b)Tỉ lệ KH đời con khi cho tất cả các cây hoa đỏ ở Fa tự thụ phấn? ( mình chỉ suy ra đc F1 dị hợp 3 cặp gen, còn đâu mình chưa giải được)
1 Thích
3 Trả lời
camha03
nó có chú thích hoa đỏ, hoa trắng kiểu gen ra sao k bạn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
nana291
a) đỏ A_B_D_ có 8 KG b) Cho AaBbDd tự thụ thì được đỏ (3/4)^3= 27/64, còn lại là trắng
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Bảy 2019
Liên kết
pikachu2508
Nội dung thuộc về Moon.vn, liên hệ với admin để được sao chép!
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close