Cho mình hỏi cách làm và đáp án câu 1 và 5 với ạ !
Thích
0 Trả lời
ý b câu 6 hộ mk vs......................................................................................................................................................................................................................
1 Thích
1 Trả lời
chanhp01610
thay thế 1 cặp nu khác loại nhé
Cảm ơn    
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
Mọi người giúp e câu này vs ạ: Ở 1 loài thực vật giao phấn, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa trắng. Cho phép lai P: hoa hồng (Aa) x hoa trắng (aa) -> F1, cho các cây F1 tạp giao với nhau, tính theo lý thuyết thì tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình F2 sẽ như thế nào?
1 Thích
1 Trả lời
chanhp01610
thế hệ f1=1/2Aa và 1/2 aa, đem tạp giao thì có kết quả là tỉ lệ phép lai kiểu gen là 1/16AA + 3/8Aa + 7/16aa còn kiểu hình thì là 1/16 hoa đỏ + 3/8 hoa hồng + 7/16 hoa trắng nhé !!!
Cảm ơn    
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
Ở một loài thực vật, cho biết alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát đem các cây hoa đỏ (P) lai với cây hoa trắng thu được F1 với tỉ lệ 4 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Biết rằng không có đột biến gen, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp trong số những cây hoa đỏ ở P là 3/5. II. Nếu đem các cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình đỏ ở F1 sẽ là 90%. III. Phải đem các cây hoa đỏ (P) giao phối ngẫu nhiên qua 1 thế hệ thì từ đó về sau tần số tương đối các alen trong quần thể qua các thế hệ ngẫu phối mới không thay đổi. IV. Nếu đem các cây hoa đỏ P tự thụ phấn liên tục qua 3 thế hệ thì thu được tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp là 17/20. A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Hộ em gấp với
2 Thích
2 Trả lời
moemocmeo
cái j v có thể viết lại đề và căn chỉnh dòng+ngắt ý ko a
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
LocNguyen31072003
D nhé bạn vì 2 và 4 đúng đấy.......
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
mọi người ơi giúp mình Ở một loài thực vật, cặp alen A qui định hoa đỏ, a qui định hoa trắng. Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 4800 cây hoa đỏ và 200 hoa trắng. Theo lí thuyết số cây hoa đỏ thuần chủng trong quần thể là a) 3600 b)1600 c)3200 d)1536
Thích
1 Trả lời
ducbac2002
tỉ lệ cây hoa trắng là aa=200/5000=0,04 suy ra tỉ lệ alen a=0,2=>A=0,8 =>AA=0,8^2=0,64=64% => cây hoa đỏ thuần chủng = 64% x 5000=3200
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Giúp mk bài này vs ạ: Đứng trước một cánh đồng chuối ta có thể dễ dàng nhận biết chuối trồng trên đồng là chuối được nhân giống trong ống nghiệm. Hãy cho biết những đặc điểm đó là gì? Giải thích?
Thích
0 Trả lời
Khi cho lai phân tích 1 cây ngô có 3 cặp gen dị hợp Aa,Bb,Cc người ta thu được kiểu hình với số lượng như sau A-B-C- ; aabbcc có 365 cây aaB-cc; A-bbC- có 91 cây A-bbcc; aaB-C- có 36 cây aabbC-;A-B-cc có 8 cây Xác định vị trí các gen và khoảng cách giữa chúng .. giúp với ạ
Thích
0 Trả lời
chuỗi truyền e tạo ra bn ATP v
1 Thích
2 Trả lời
nguyenconghuynhat
34 Atp nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
23 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
pikachu2508
36 nhưng trả lại 2 nà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
tại sao ta lại có thể dễ dàng nhận biết ra được một tính trạng nào đó ở người là do một gen lặn nằm trên NST giới tính X qui định ? Giải thích ?
1 Thích
1 Trả lời
trunkga123
Xét hai giới XX và XY là biết em nhé phải nằm trong phả hệ thì mới tìm được
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
di truyền liên kết là gì ???
Thích
2 Trả lời
pikachu2508
Di truyền liên kết (Genetic linkage) là hiện tượng một nhóm trình tự gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể (NST) và được di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân của sinh sản hữu tính. Hai gen cùng nằm trên NST có locus càng gần nhau thì càng khó hoán đổi vị trí cho nhau trong quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử (cromatit) không chị em trong cặp NST tương đồng ở kì đầu của giảm phân I. Trong khi đó, hai gen cùng nằm trên NST có locus càng xa nhau thì càng dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau. Ta gọi hai gen cùng nằm trên một NST là hai gen liên kết.
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
phamtranquocviet
Di truyền liên kết (Genetic linkage) là hiện tượng một nhóm trình tự gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể (NST) và được di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân của sinh sản hữu tính. Hai gen cùng nằm trên NST có locus càng gần nhau thì càng khó hoán đổi vị trí cho nhau trong quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử (cromatit) không chị em trong cặp NST tương đồng ở kì đầu của giảm phân I. Trong khi đó, hai gen cùng nằm trên NST có locus càng xa nhau thì càng dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau. Ta gọi hai gen cùng nằm trên một NST là hai gen liên kết.
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
Tại sao người mắc bệnh xơ vữa thành mạch lại thường bị cao huyết áp
Thích
1 Trả lời
ankroos2k3
Tạo ra sức cản của thành mạch đối với tốc độ dòng chảy của máu cao.
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
giúp em 3 bài này vs ạ!!! Mai em kiểm tra r
Thích
0 Trả lời
Ở một loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ xuất phát (P), số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80%. Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về quần thể này, có bao nhiêu dự đoán đúng? (1) Ở F5 có tỉ lệ cây hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở (P). (2) Tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ. (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P). (4) Hiệu số giữa hai loại kiểu gen đồng hợp tử ở mỗi thế hệ luôn không đổi. A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Thích
0 Trả lời
Phân áp O2 và CO2 trong tế bào so với ngoài cơ thể như thế nào?
Thích
1 Trả lời
anhhung050288
đáp án nào đúng v mọi người a/trong tế bào, phân áp O2 thấp còn CO2 cao so với ngoài cơ the b/ Phân áp O2 và CO2 trong tế bào thấp hơn so với ngoài cơ thể c/ Trong tế bào, phân áp O2 cao còn CO2 thấp so với ngoài cơ thể d/ Phân áp O2 và CO2 trong tế bào cao hơn so với ngoài cơ thể
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
cơ chế phát sinh và hậu quả của các dạng đột biến NST 21 ở người ?
Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
Ở mỗi tế bào xôma của người thường có hai bản sao của nhiễm sắc thể này (viết tắt là 2.21). Đây là nhiễm sắc thể nhỏ nhất trong tế bào, chứa khoảng 48 triệu cặp nucleotide (48 Mbp) và chỉ chiếm khoảng 1,5% đến 2% tổng số ADN trong tế bào.[5] Nhiễm sắc thể số 21 được chú ý nhiều trong Di truyền y học, do rối loạn số lượng của nó có thể gây ra hội chứng Down là thể ba nhiễm số 21 (viết tắt là 3.21).[6] Năm 2000, các nhà nghiên cứu thuộc Dự án Gene người thông báo rằng họ đã xác định trình tự của các cặp cơ sở tạo nên nhiễm sắc thể này, trong đó, nhiễm sắc thể 21 là nhiễm sắc thể thứ hai của con người được giải trình tự đầy đủ, chứa khoảng 300 gen cấu trúc (citron) quy định nhiều loại prôtêin khác nhau ở người.
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
Close