giúp e câu b với, xem giải trên mạng mà ko hiểu j hết :/
1 Thích
0 Trả lời
Một gen ở tế bào nhân sơ có tổng số liên kết hóa trị =5998, trong một lần tự sao đã làm đứt 3500 liên kết H. a) Nếu đột biến làm thay 1 cặp A-T thành 1 cặp G-X thì số lượng nu từng loại sau đột biến bằng A. A=T=499 ; G=X=1001 B. A=T=501 ; G=X=999 C. A=T=1001 ; G=X=499 D. A=T=999 ; G=X=501 b) 2 phân tử ADN tạo ra đều sao mã 5 lần, số liên kết H bị phá vỡ trong quá trình sao mã: A. 17.500 B. 35.000 C. 14.000 D. 70.000
Thích
0 Trả lời
Nêu mục đích, khái niệm và cách tiến hành của lai khác dòng? Giúp mình với cảm ơn ạ
1 Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
lai khác dòng là lai hai dòng thuần chủng nhưng khác nhau về kiểu gen
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tư 2020
Liên kết
Cây hấp thụ 1980 gam nước thì có khoảng bao nhiêu gam nước bay hơi,bao nhiêu gam nước được giữ lại
1 Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
Cây hấp thụ 1980g nước thì có khoảng 1970g nước bay hơi, 10g nước giữ lại.
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tư 2020
Liên kết
Trong quá trình quang hợp nếu cây đã sử dụng hết 60 phân tử nước H2O sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử C6h12O6
Thích
1 Trả lời
Na250102
Theo p trình quang hợp: 12 H2O tạo ra 1 C6H12O6. Vậy 60 H2O tạo ra 5 C6H12O6
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Ba 2020
Liên kết
Trong quá trình quang hợp nếu cây đã sử dụng hết 48 phân tử nước( H2O )sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử C6h12O6
Thích
0 Trả lời
1 tế bào có 2 cặp NST kí hiệu là AaBb giảm phân phát sinh giao tử . Nếu ở kì sau I, cặp NST Bb ko phân li sẽ tạo ra những giao tử nào? Các giao tử này tham gia thụ tinh với giao tử bình thường cho ra những dạng thể dị bội nào? Nếu ở kì sau II, có 1 tế bào con NST ko phân li thì kết thúc giảm phân sẽ cho ra những giao tử nào?
Thích
0 Trả lời
Qua quá trình giảm phân, 1 tế bào AB/ab tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 1 cá thể AB/ab tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 3 tế bào AB/ab .Dd tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 1 cá thể AB/ab .Dd tạo thành những loại giao tử gì? Giúp mk vs ạ
Thích
0 Trả lời
Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Thực hiện phép lai giữa hai cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa và aaaa thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường.Theo lí thuyết, ở F2 có số cây thân cao chiếm tỉ lệ? A.143/216. B. 35/36. C. 73/216. D. 27/64.
Thích
1 Trả lời
Nganphanag
Dap an A. Vi 1-(1/216+1/6+1/6)= 143/216
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Ba 2020
Liên kết
Theo em ở mỗi cá nhân giữa đạo đức và tài năng cái nào quan trọng hơn? Vì sao? Cho ví dụ?
Thích
0 Trả lời
Cho mình hỏi cách làm và đáp án câu 1 và 5 với ạ !
Thích
0 Trả lời
ý b câu 6 hộ mk vs......................................................................................................................................................................................................................
1 Thích
1 Trả lời
chanhp01610
thay thế 1 cặp nu khác loại nhé
Cảm ơn    
Bình luận
11 Tháng Hai 2020
Liên kết
Mọi người giúp e câu này vs ạ: Ở 1 loài thực vật giao phấn, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa trắng. Cho phép lai P: hoa hồng (Aa) x hoa trắng (aa) -> F1, cho các cây F1 tạp giao với nhau, tính theo lý thuyết thì tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình F2 sẽ như thế nào?
1 Thích
1 Trả lời
chanhp01610
thế hệ f1=1/2Aa và 1/2 aa, đem tạp giao thì có kết quả là tỉ lệ phép lai kiểu gen là 1/16AA + 3/8Aa + 7/16aa còn kiểu hình thì là 1/16 hoa đỏ + 3/8 hoa hồng + 7/16 hoa trắng nhé !!!
Cảm ơn    
Bình luận
11 Tháng Hai 2020
Liên kết
Ở một loài thực vật, cho biết alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát đem các cây hoa đỏ (P) lai với cây hoa trắng thu được F1 với tỉ lệ 4 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Biết rằng không có đột biến gen, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp trong số những cây hoa đỏ ở P là 3/5. II. Nếu đem các cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình đỏ ở F1 sẽ là 90%. III. Phải đem các cây hoa đỏ (P) giao phối ngẫu nhiên qua 1 thế hệ thì từ đó về sau tần số tương đối các alen trong quần thể qua các thế hệ ngẫu phối mới không thay đổi. IV. Nếu đem các cây hoa đỏ P tự thụ phấn liên tục qua 3 thế hệ thì thu được tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp là 17/20. A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Hộ em gấp với
2 Thích
2 Trả lời
moemocmeo
cái j v có thể viết lại đề và căn chỉnh dòng+ngắt ý ko a
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Hai 2020
Liên kết
LocNguyen31072003
D nhé bạn vì 2 và 4 đúng đấy.......
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Hai 2020
Liên kết
mọi người ơi giúp mình Ở một loài thực vật, cặp alen A qui định hoa đỏ, a qui định hoa trắng. Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 4800 cây hoa đỏ và 200 hoa trắng. Theo lí thuyết số cây hoa đỏ thuần chủng trong quần thể là a) 3600 b)1600 c)3200 d)1536
Thích
1 Trả lời
ducbac2002
tỉ lệ cây hoa trắng là aa=200/5000=0,04 suy ra tỉ lệ alen a=0,2=>A=0,8 =>AA=0,8^2=0,64=64% => cây hoa đỏ thuần chủng = 64% x 5000=3200
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close