Cây đậu lai F1 mang kiểu hình hoa tím – hạt phấn dài tương ứng vơi sự có mặt của 2 cặp gen dị hợp trên cùng một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng. Giả sử 1000 tế bào trải qua giảm phân để phát sinh hạt phấn, trong đó có 100 tế bào xảy ra hoán vị gen. Cây F1 được dùng làm dạng bố trong phép lai phân tích để cho ra thế hệ lai. Nếu cho rằng tất cả các hạt phấn được phát sinh nói trên đều tham gia vào quá trình thụ tinh. Biết rằng, tính trạng hoa tím là trội hoàn toàn so với hoa đỏ, hạt phấn dài trội hoàn toàn so với hạt phấn tròn. Hãy xác định tỉ lệ phần trăm khác F1 Help me <3
Thích
0 Trả lời
giúp mình giải bài tập về tương tác gen với ạ: P: hoa trắng x hoa trắng F1: 100% hoa đỏ F1 lai phân tích thu được Fa: 1 hoa đỏ: 7 hoa trắng a) số KG quy định KH hoa đỏ? b)Tỉ lệ KH đời con khi cho tất cả các cây hoa đỏ ở Fa tự thụ phấn? ( mình chỉ suy ra đc F1 dị hợp 3 cặp gen, còn đâu mình chưa giải được)
1 Thích
3 Trả lời
camha03
nó có chú thích hoa đỏ, hoa trắng kiểu gen ra sao k bạn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
nana291
a) đỏ A_B_D_ có 8 KG b) Cho AaBbDd tự thụ thì được đỏ (3/4)^3= 27/64, còn lại là trắng
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Bảy 2019
Liên kết
pikachu2508
Nội dung thuộc về Moon.vn, liên hệ với admin để được sao chép!
Cảm ơn    
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
ở một loài thực vật chiều cao do 4 gen không alen quy định DTPLĐL. sự có mặt của một alen trội làm chiều cao tăng 5 cm . cây thấp nhất có chiều cao 10 cm. a, xác định kiểu tổ hợp giao tử, kiểu gen. kiểu hình ở F1 b, xác định tỉ lệ cây có chiều cao 25cm ở F1 c, tỉ lệ cây có chiều cao 20cm có mấy kiểu gen.
1 Thích
0 Trả lời
Phát biểu: Cặp NST giới tính XX và XY có các hoạt động di truyền và biến dị giống như cặp NST thường là đúng hay sai ạ?
3 Thích
1 Trả lời
pikachu2508
sai nha ban, cap gioi tinh khac cap nst thuong nha ban
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
một đoạn ADN của E.coli có A=9000nu tỉ lệ A/G=3/2. đoạn ADN thực hiện tái bản 3 lần giả sử khi tổng hợp dlđoạn ADN đó cần hthàh 4 đoạn mồi mỗi đoạn có sl,tp các nu giốg nhau và bằg 10 nu tỉ lsệ A:U:G:X=1:2:3:4 tìm số lượg từg loại rNu cc cho qt tổng hợp ADN trên giúp e vs ạ
1 Thích
3 Trả lời
hanhan222
help meeeeeeeeeee😢😢😢😢🙄🙄🙄🙄🙄🙄
Cảm ơn     1
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
anhthu2104
Bạn ơi tính số rNu mà mt cc sao lại cho cả sl và tỉ lệ nu trên ADN ban đầu vậy
Cảm ơn     1
3 tuần trước
Liên kết
hanhan222
tớ cũng ko hiểu đề á T-T
Cảm ơn    
3 tuần trước
Liên kết
Giúp mình bài 3 với nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Thích
0 Trả lời
ở một loài đv đực xy cái xx . cho cái lông trắng chân cao thuần chủng lai vs đực lông đen chân thấp tuân f chủng --.f1 100% k lông trắng cân cao .cho f1 lai phân tích -->fb : đực 50% lông trắng cân cao ; 50% lông đen chân cao ; cái :50% lông trắng cân thấp ;50% lông đen cân thấp . mỗi tính trạng do một gen quy định . xác định quy luật di truyền và kiểu gen f1,p
1 Thích
0 Trả lời
Ở một loài thực vật lưỡng bội. Xét 3 locut gen phân li độc lập như sau: A trội hoàn toàn so với a; B trội hoàn toàn so với b và D trội không hoàn toàn so với d. Nếu không có đột biến xảy ra và không xét đến vai trò của bố mẹ thì sẽ có tối đa bao nhiêu phép lai thỏa mãn để đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3:1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. A.12 B.24 C.28 D.32
2 Thích
0 Trả lời
Xét một cặp alen AA nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường, mỗi alen dài 408 nanomet, tỉ lệ A : G = 3 : 1. Đột biến làm alen A thành alen a, tạo nên cặp dị hợp Aa. Alen a có tỉ lệ 33,48% nhưng chiều dài không đổi. a. Đột biến trên ảnh hưởng cấu trúc gen như thế nào? b.Nếu đột biến làm thay đổi codon thứ 5 thì chuỗi polipeptit trong phân tử protein bị ảnh hưởng như thế nào?
1 Thích
0 Trả lời
Trong một ống nghiệm có 4 loại nu vs tỉ lệ lần lượt là: A:U:G:X = 2:1:3:2. Từ 4 loại nu này người ta đã tổng hợp nên 1 loại ARN nhân tạo . Nếu phân tử ARN này có 1500 nu thì sẽ có bao nhiêu bộ ba UAG? Tỉ lệ loại bộ ba có chứa 2A và 1X, tỉ lệ bộ ba có chứa 2G và 1A. ( mn giúp em vs ạ.Em cảm ơn nhiều!)
1 Thích
1 Trả lời
thien6789
bộ ba UAG có xác suất bằng 1/8x1/4x3/8=3/256=> có 3/255 x 1500=17,5=> có 17 bộ ba UAG, tỉ lệ bộ ba chứa 2A VÀ 1X=1/4x1/4x1/4x3c2=3/64, tỉ lệ bộ ba chứa 2G và 1A=3/8x3/8x1/4x3c2=27/256
Cảm ơn     1
Bình luận
4 tuần trước
Liên kết
gen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến mất đi 1 đoạn và tạo thành gen b. gen b điều khiển quá trình dịch mã đã làm giảm 15 lượt tARN vào dịch mã so với gen B.số cặp Nu của đoạn bị mất là A.30 B.42 C.45 D.39
1 Thích
1 Trả lời
phamthanhthu432
câu C bạn mỗi tARN dịch mã thì LK với 1 bộ 3 nu ,15x3=45 đó
Cảm ơn     1
Bình luận
4 tuần trước
Liên kết
có ai giải giúp mk bài này ko Bài 1: Trong quần thể của một loài xuất hiện 45 loại thể ba nhiễm kép khác nhau. a. Xét một tế bào thuộc thể ba nhiễm kép, thực hiện nguyên phân liên tiếp ba lần. Hãy cho biết môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể cho quá trình nguyên phân của tế bào trên? b. Xét 256 tế bào sinh dục đực sơ khai bình thường, trong số đó có 1/8 số tế bào thực hiện nguyên phân 3 lần; 1/4 số tế bào thực hiện nguyên phân 4 lần; số còn lại nguyên phân 5 lần. Tất cả các tế bào con tạo ra sau nguyên phân đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tính số nhiễm sắc thể có trong tất cả giao tử được hình thành?
Thích
0 Trả lời
Làm thế nào để cây ngày ngắn ra hoa vào mùa đông ?
Thích
0 Trả lời
trong mỗi tinh trùng của một loại X có 16 nhiễm sắc thể khác nhau. các tinh trùng này tham gia thụ tinh với trứng bình thường tạo hợp tử. số NST trong mỗi hợp tử được tạo thành là?
2 Thích
1 Trả lời
Easter100
32 NST. Do tinh trùng và trứng mang bộ NST n, sau khi thụ tinh thì bộ NST của loài được phục hồi là 2n.
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Ở một loài côn trùng đem lai F1 có cánh dài, mỏng với cá thể chưa biết kiểu gen thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình:78 con ngắn mỏng:312 con ngắn dày:468 dài dày:702 dài mỏng. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. viết sơ đồ lai và tính tỉ lệ kiểu gen kiểu hình F2
Thích
0 Trả lời
Close