a) Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n=24. Xác định số NST trong tế bào ở các thể một nhiễm ; thể ba nhiễm b) Ở một loài thực vật gen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng ; cơ thể 4n giảm phân bình thường cho giao tử 2n . Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của ghép lai AAaa nhân aaaa
Thích
0 Trả lời
Mát ta có thể nhìn thấy ở vô cực được không ạ
Thích
0 Trả lời
Giải mình chi tiết câu này với!
Thích
0 Trả lời
giúp e câu b với, xem giải trên mạng mà ko hiểu j hết :/
1 Thích
0 Trả lời
Một gen ở tế bào nhân sơ có tổng số liên kết hóa trị =5998, trong một lần tự sao đã làm đứt 3500 liên kết H. a) Nếu đột biến làm thay 1 cặp A-T thành 1 cặp G-X thì số lượng nu từng loại sau đột biến bằng A. A=T=499 ; G=X=1001 B. A=T=501 ; G=X=999 C. A=T=1001 ; G=X=499 D. A=T=999 ; G=X=501 b) 2 phân tử ADN tạo ra đều sao mã 5 lần, số liên kết H bị phá vỡ trong quá trình sao mã: A. 17.500 B. 35.000 C. 14.000 D. 70.000
Thích
0 Trả lời
Nêu mục đích, khái niệm và cách tiến hành của lai khác dòng? Giúp mình với cảm ơn ạ
1 Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
lai khác dòng là lai hai dòng thuần chủng nhưng khác nhau về kiểu gen
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tư 2020
Liên kết
Cây hấp thụ 1980 gam nước thì có khoảng bao nhiêu gam nước bay hơi,bao nhiêu gam nước được giữ lại
1 Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
Cây hấp thụ 1980g nước thì có khoảng 1970g nước bay hơi, 10g nước giữ lại.
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tư 2020
Liên kết
Trong quá trình quang hợp nếu cây đã sử dụng hết 60 phân tử nước H2O sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử C6h12O6
Thích
1 Trả lời
Na250102
Theo p trình quang hợp: 12 H2O tạo ra 1 C6H12O6. Vậy 60 H2O tạo ra 5 C6H12O6
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Ba 2020
Liên kết
Trong quá trình quang hợp nếu cây đã sử dụng hết 48 phân tử nước( H2O )sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử C6h12O6
1 Thích
0 Trả lời
1 tế bào có 2 cặp NST kí hiệu là AaBb giảm phân phát sinh giao tử . Nếu ở kì sau I, cặp NST Bb ko phân li sẽ tạo ra những giao tử nào? Các giao tử này tham gia thụ tinh với giao tử bình thường cho ra những dạng thể dị bội nào? Nếu ở kì sau II, có 1 tế bào con NST ko phân li thì kết thúc giảm phân sẽ cho ra những giao tử nào?
Thích
0 Trả lời
Qua quá trình giảm phân, 1 tế bào AB/ab tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 1 cá thể AB/ab tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 3 tế bào AB/ab .Dd tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 1 cá thể AB/ab .Dd tạo thành những loại giao tử gì? Giúp mk vs ạ
Thích
0 Trả lời
Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Thực hiện phép lai giữa hai cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa và aaaa thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường.Theo lí thuyết, ở F2 có số cây thân cao chiếm tỉ lệ? A.143/216. B. 35/36. C. 73/216. D. 27/64.
Thích
1 Trả lời
Nganphanag
Dap an A. Vi 1-(1/216+1/6+1/6)= 143/216
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Ba 2020
Liên kết
Theo em ở mỗi cá nhân giữa đạo đức và tài năng cái nào quan trọng hơn? Vì sao? Cho ví dụ?
Thích
0 Trả lời
Cho mình hỏi cách làm và đáp án câu 1 và 5 với ạ !
Thích
0 Trả lời
ý b câu 6 hộ mk vs......................................................................................................................................................................................................................
1 Thích
1 Trả lời
chanhp01610
thay thế 1 cặp nu khác loại nhé
Cảm ơn    
Bình luận
11 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close