Bạn dung MODE 7 đi bạn. Chuyển sang chế đọ Radian là đc.
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết