b) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng
1 Thích
0 Trả lời
Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm N2 và Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của Cl2 trong hỗn hợp trên là
1 Thích
2 Trả lời
phuc3623
Tính n(hh) = 0.2 mol. Khí thoát ra là N2 có n=0.05 mol. %V(Cl2)=100%-(0.05*100/0.2)%=75%
Cảm ơn    
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
phuc3623
Tính n(hh) = 0.2 mol. Khí thoát ra là N2 có n=0.05 mol. %V(Cl2)=100%-(0.05*100/0.2)%=75%
Cảm ơn    
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
Trung hòa 200ml dd HCL 2M cần V lít dd hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0.5M. Tính v
Thích
3 Trả lời
nnkhanh
nHCl = nH+ = nOH– =nNaOH + 2nBa(OH)2
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
nnkhanh
—> 2V = 0.4 —> VHCl. = 0.2 lit
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
nien07
Bạn cho số mol H vfa OH bằng nhau, sau đó tính bth thôi. Đáp án là 0.2l nheee
Cảm ơn    
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
trộn 100ml dung dịch NAOH có pH=12 với 100ml dung dịnh HCL 0,012M. pH của dung dịch thu được là ?
1 Thích
1 Trả lời
lananh0712
ta có: nNaOH=10^-13mol ;nHCl=1,2.10^-3 ==>nOH-=10^-13mol;nH+=1,2.10^-3 mol Khi trộn: H+ + OH---->H2O ==> nH+ dư=1,2.10^-3mol ; Vdd mới=0,2l ,[H+]dư=1,2.10^-3/0,2=6.10^-3==>pH=2
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Một hỗn hợp gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,9, cho hỗn hợp qua chất xúc tác nung nóng, người ta được hỗn hợp mới có tỉ khối đối với H2 là 6,125 . Tính hiệu suất N2 chuyển thành NH3
Thích
3 Trả lời
cuteo113
Giả sử ban đầu hỗn hợp có 1 mol trong đó có x mol N2 và y mol H2 Ta có x + y =1 mol (1) →28x+ 2y= 9,8 gam (2) Giải hệ gồm (1) và (2) suy ra x= 0,3 và y= 0,7 N2+ 3H2 ⇌ 2NH3 Do nên hiệu suất tính theo H2 Đặt số mol H2 phản ứng là a mol N2+ 3H2 ⇌ 2NH3 Ban đầu 0,3 0,7 mol Phản ứng a/3 a 2a/3 mol Sau pứ (0,3-a/3) (0,7-a) 2a/3 mol
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
cuteo113
đăng bài troll up điểm à bạn haizzzzzzzzzzzzzz
Cảm ơn     1
2 tuần trước
Liên kết
phamtranquocviet
làm j có ...............................................................................
Cảm ơn    
2 tuần trước
Liên kết
m muối hay m chất rắn đều bằng manion + m cation hả mn
Thích
1 Trả lời
cuteo113
tất cả các hợp chất nhé bạn, nhưng hóa ít bài cho m cation hay m anion lắm, toàn dùng bảo toàn điện tích thôi
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Đốt 10 cm3 hữu cơ X ở thể khí 150cm3 ko khí chứa 20% oxi thu được CO2 và nước có thể tích bằng nhau (các thể tích đo ở cùng điều kiện). CTPT của X??
1 Thích
0 Trả lời
Hòa tan hết 23,12 gam hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,15 mol HNO3 và 0,94 mol HCl, thu được 4,55 gam hh khí X có tỉ khối so với H2 là 13 và dung dịch Y (chỉ chứa muối trung hòa). Cho dung dịch Y tác dụng dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Biết trong X có chứa 1 khí bị hóa nâu trong không khí và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 158,60 B. 120,24 C. 140,88 D. 146,77
Thích
0 Trả lời
Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4,Fe(OH)2,Fe(OH)3 trong dung dịch chứa 1,6 mol hcl và 0,12 mol HNO3 thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y(gồm NO và H2 có tỷ lệ 6:7). Nhúng thanh Fe dư vào dung dịch X thấy khối lượng thanh Fe giảm 13,44 gam. Cho AgNO3 dư vào X thấy xuất hiện 241,48 gam kết tủa. Số mol Fe3+ có trong dung dịch X là? A. 0,34 B. 0,36 C. 0,32 D. 0,38
Thích
0 Trả lời
Để hòa tan hoàn toàn m(g) hh Zn và ZnO cần dùng 100,8ml dd HCl 36% (d = 1,19g/ml) thì thu được 8,96l khí ở đktc. Thành phần % của ZnO trong hh ban đầu là?
Thích
1 Trả lời
kimanh124
mdd HCl= 100,8*1,19=119,952g / nHCl=(119,952*36):(100*36,5)= 1,183. ta có nkhí=nH2 do Zn td với HCl sinh ra=0,4=>nZn=0,4=>nHCl td với Zn= 0,8 mol=> nHCl td với ZnO= 1,183-0,8=0,383mol=> %ZnO=37,37%
Cảm ơn    
Bình luận
3 tuần trước
Liên kết
Cho 3 lít N2 và 7 lít khí h2 vào bình phản ứng . Đun nóng bình Fe xúc tác, sau 1 thời gian thu được 2 lít NH3 . Tính thể tích khí NH3 tạo thành và hiệu suất phản ứng . Biết thể tích các khí được đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất
Thích
4 Trả lời
anhthu2104
sau 1 thời gian thu được 2 lít NH3 r mà Còn đi tìm thể tích khí NH3 tạo thành làm gì vậy bạn
Cảm ơn     1
3 tuần trước
Liên kết
phamtranquocviet
cái đề thầy cô ra như vậy đó.............................................
Cảm ơn    
3 tuần trước
Liên kết
huyhoan02
cái này chắc tíh hiệu suất thôi
Cảm ơn     1
3 tuần trước
Liên kết
phamtranquocviet
rồi bn có thể hướng dẫn cho tôi cách làm dc không]
Cảm ơn    
3 tuần trước
Liên kết
Hòa tan a gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước để được 400 ml dung dịch X. Cho từ từ 150ml dung dịch HCL 1M vào dung dịch X thu được dung dịch Y và 1.008 lít khí ở đktc. Cho Y tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được 29.55g kết tủa. Tính a?
Thích
0 Trả lời
Hoà tan 5,85g NaCl vào 579,15ml H2O thì thu đc dd NaCl. Nồng độ C% của dung dịch này là bao nhiêu
Thích
0 Trả lời
Cho 16,59ml dd HCl 20% có d = 1,1g/ml vào dung dịch chứa 51g AgNO3 thu đc kết tủa A và dd B. Thể tích dd NaCl 26% có d = 1.2g/ml dùng để kết tủa hết lượng AgNO3 dư trong B là bao nhiêu
Thích
0 Trả lời
Cho 11,36g hỗn hợp Fe, Feo, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với HNO3 loãng, dư. Thu được 1,344 lít NO khô cạn dung dịch. Sau phản ứng thu được m(g) muối. Tính m? Mọi người giúp mình giải bài này với. Mình xin cảm ơn!
Thích
4 Trả lời
dung2k3dl
bạn quy đổi hổn hợp ban đầu thành fe và o rồi đặt x là số mol của fe dùng đinhl luật bảo toàn khối lượng tìm được smol của fe => m (fe(no3)3)=38 ,72 g
Cảm ơn     1
4 tuần trước
Liên kết
lanhuongnt2003
bạn có thể giải hộ mình không,mình vẫn còn mập mờ chưa rõ lắm. căm ơn bạn trước nha
Cảm ơn    
4 tuần trước
Liên kết
dung2k3dl
Quy đổi hỗn hợp ban đầu về fe và o . gọi số mol fe là x -->số mol o =(11,36-56x)/16 Fe-Fe (3+) +3e (x-->3X) ; O + 2eO(2-) ( (11,36-56X)/16(11,36-56X)/8); N(5+) + 3e -->N(2+) 0.18 --> 0,06 Định luật bảo toàn e : 3x=0,18+(11,36-56x)/8 -->X=0,16(mol) -->m muối = m fe(no3)3 =0,16 * 242= 38,72 g
Cảm ơn    
4 tuần trước
Liên kết
dung2k3dl
smol của fe= 0,16 mol ......................................
Cảm ơn     1
Bình luận
4 tuần trước
Liên kết
Close