Cho 2,688 lít khí A(đktc) tác dụng vs khí clo(as) thu được hỗn hợp X chứa các dẫn xuất có 1,2,3 nguyên tử Cl và tỉ lệ mol tương ứng 2:3:3. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X
Thích
0 Trả lời
Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Tính Khối lượng muối có trong dung dịch X là
2 Thích
1 Trả lời
2001mooner
nH3PO4=0,2 ; nNaOH=0,5 => tỷ lệ 2,5:1 => sản phẩm: Na3PO4 (x mol) Na2HPO4(y mol) BT(Na) => 3x+2y=0,5 BT(P)=> x+y=0,2 => x=y=0,1 => m muối= 30,6 *nhanh hơn* vì NaOH hết nên nH2O=nNaOH=0,5, BTKL : mH3PO4+mNaOH=m muối + mH2O => m muối
Cảm ơn    
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
Để hòa tan 11,2g kim loại R người ta dùng 240g dung dịch HCl 7,3% ( dư 20%). a) Xác định kim loại R b) tính C% các chất trong dung dịch thu đc sau pư
1 Thích
3 Trả lời
huyhoan02
axit dư 20% hả bạn............
Cảm ơn    
4 ngày trước
Liên kết
PhuongAnhNhatMinh
ukm, trên đề cho dung dịch HCl 7,3% ( dư 20%)
Cảm ơn    
3 ngày trước
Liên kết
huyhoan02
mik nghĩ đề bài này sai rồi bạn xem thử lại coi
Cảm ơn    
3 ngày trước
Liên kết
2 pư thể hiện HCl có tính axit mạnh hơn H2CO3 và CH3COOH
1 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
pư1 HCL +Na2CO3>>> NaCl + H2O + CO2
Cảm ơn    
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
huyhoan02
pư 2 HCL+ CH3COONA>>>> CH3COOH + NACL
Cảm ơn    
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
Lấy một lượng kim loại M tác dụng với khí clo dư thu được 39 gam muối clorua. Cũng lượng kim loại đó tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch thu được 39,48 gam muối clorua khan. Hỏi kim loại M đem dùng là gì?
1 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
sai đề rồi bạn ơi...............................
Cảm ơn    
Bình luận
4 ngày trước
Liên kết
huyhoan02
tác dụng với hcl tạo ra 30,48 g muối nha thì M sẽ là Fe
Cảm ơn     1
Bình luận
4 ngày trước
Liên kết
Câu 77. Cho 6,48 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,032 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Kim loại M là A. Ca. B. Fe. C. Al. D. Mg.
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
Giả sử kim lọi M có hóa trị n, mol của NO =0,18 ;mol của kim loại M là(6,48/M).. BTE >>>> (6,48/M).n=0,18.3.. lập bảng cho n chạy từ 1 đến 3 thì ta được kim loại M là Mg
Cảm ơn    
Bình luận
4 ngày trước
Liên kết
Người ta có thể điều chế anilin theo sơ đồ phản ứng với hiệu suất sau: Lượng anilin thu được vừa đủ làm mất màu 300 ml dung dịch nước Brom 16 % (D=1,3 g/ml). Biết thể tích CH4 chiếm 80 % thể tích khí thiên nhiên. Thể tích của khí thiên nhiên đã dùng để điều chế lượng anilin trên là (các khí đo ở đktc) A 11,56 lít. B 6,88 lít. C 69,33 lít. D 54,66 lít.
Thích
0 Trả lời
so sánh tính chất hóa học của flo brom và iot với clo viết pthh mng giúp mình với
Thích
0 Trả lời
Cho e xin đáp án và cách làm câu 20,21 được ko ạ
Thích
1 Trả lời
ducbac2002
Đáp án nè cậu câu 20.D câu 21.C
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Giúp mik bài này vs Hòa tan hoàn toàn 33.3 gam chất X là tinh thể muối sunfat ngậm nước của kim loại M vào nước đựng dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được kết tủa B có khối lượng lớn nhất. Nung B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 5.1 gam chất rắn. Mặt khác, khi cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 34,95 gam kết tủa. Xác định công thức hóa học của X ?
Thích
0 Trả lời
cho em hỏi thi online miễn phí trên moon mấy đề của các trường sao không có đáp án + giải ạ nên không biết câu nào sai hay đúng cả :((
Thích
0 Trả lời
cho 0,01 mol FeCl3 tác dụng với dung dịch chứa 0,02 mol NaOH thì khối lượng kết tủa thu đc là?
Thích
3 Trả lời
ThanhThanh2608
ai giúp em với ạ mai em thi rồi
Cảm ơn    
Bình luận
11 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
bommanhl2
đáp án là 0.107g nhé. Bạn viết phương trình rồi cân bằng là ra
Cảm ơn     1
11 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
trunkga123
Không hiểu bạn cân bằng kiểu đéo gì luôn
Cảm ơn    
15 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dd HNO3 vừa đủ thu được hỗn hợp khí NO2, NO và dd Y. Tỉ khối của hỗn hợp X so với khí O2 là 1,2. Khối lượng dd Y tăng so với khối lượng dd HNO3 ban đầu là 1,56 gam. Biết dd Y chỉ chứa muối Al(NO3)3. Giá trị của m là? Mn giúp mình với
1 Thích
0 Trả lời
anh chị giải giúp em với mai em kiểm tra rồi
Thích
0 Trả lời
anh chj giải giúp em với mai em kiểm tra rồi
Thích
0 Trả lời
Close