đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên lí đại học sư phạm Hà Nội năm 2019
1 Thích
0 Trả lời
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda biến thiên liên tục trong khoảng từ 400nm đến 760nm. Trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng lamda1 và lamda2(lamda1 < lamda2) cho vân tối. Gía trị nhỏ nhất của lamda2 là: A.667nm B.608nm C.507nm D.560nm.
Thích
0 Trả lời
Bài 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua VTCB thì tốc độ của nó là 20cm/s. Khi chất điểm có tốc độ 10cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40căn3 cm/s^2 . Biên độ dao động của chất điểm là? Bài 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm. quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong 1 (s) là 18cm. Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì li độ của vật là?
2 Thích
3 Trả lời
huyhoan02
w.A=20 ADCT (a/w^2.A)^2+(v/w.A)^2=1 giải ra w rồi lắp vô CT (a^2/w^4)+(v^2/w^2)=A^2 LÀ XONG (thay w.A vào công thức bên trên nha)
Cảm ơn     2
21 Tháng Sáu 2019
Liên kết
will123
có thể giúp làm bài 2 luôn được k
Cảm ơn     1
22 Tháng Sáu 2019
Liên kết
tranquochung076217
bài 2 ta có A = 6 mà trong 1 s đi đc 3/4 T Smin =18 vật đi => đc1/2 T và 6 cm nữa Smin vật dđ xq vị trí biên ta có S còn lại=6 - X + 6- Y=18 => X+Y=-6 mà ta lại có cos120 = -1/2 A=3 vậy X=Y thì tm => li độ = -3 nhé
Cảm ơn     1
22 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Cho mình hỏi, lỏi lép chu vi 12mmx12mm, mình quấn 1100 vòng dây 0.23, cấp nguồn 220v, lam sao để co từ trường quay ạ.
Thích
0 Trả lời
https://image.exam24h.com/public/2019/06/19/131056_bf4210679f00854227a776b5692cc2f9.jpeg Ae nào học tốt phần truyền tải điện năng giúp mk với @@ p/s: ae chịu khó mở link nhé vì ko đính kèm đc ảnh :v
Thích
0 Trả lời
trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc trong không khí , khoảng vân sẽ thay đổi nếu : A:tăng cường độ sáng B:giảm khoảng cách từ hai khe đến màn C:đặt hệ giao thoa vào chất lỏng D:tăng khoảng cách hai khe
1 Thích
2 Trả lời
tranquochung076217
C nhé đặt hệ vào chất lỏng lamda2 bằng lamda1 chia n chiết suất của môi trường
Cảm ơn     2
Bình luận
21 Tháng Sáu 2019
Liên kết
dangbui
em thấy cái nào cũng được mà ạ ???
Cảm ơn     1
Bình luận
21 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, chiếu vào 2 khe đồng thời 2 bức xạ đơn sắc nhìn thấy có bước sóng lamda1=0,42um và lamda 2 thì trên màn quan sát giữa 2 điểm M,N cùng màu với vân trung tâm người ta thấy có 16 khoảng vân của bức xạ lamda1. Giữa M và N còn 3 vị trí khác cho màu giống như màu của vân trung tâm. Bước sóng lamda2 có giá trị là: A.0,48um B.0,56um C.0,63um D.0,49um
2 Thích
2 Trả lời
Jenny11
Đây là cách của mình, có thể còn nhiều cách khác nhé Giả sử Vân sáng trung tâm tại N. Giữa MN có 3 vân sáng trùng với vân trung tâm suy ra giữa MN có 4 khoảng bằng nhau. Mỗi khoảng có 16/4=4 vân sáng của lamda1. Xét khoảng giới hạn bởi N và vân sáng gần N nhất cùng màu với N ta có x1=x2 <=> k1.lamda1.D/a=k2.lamda2.D/a <=>k1.lamda1 = k2.lamda2 . Thay k1= 4 bấm mode7 chạy bảng thì thấy khi k2=3 thì lamda2= 0,56um. Chọn B
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
tranquochung076217
3 điểm trùng với vân sáng=> hơn hoặc kém nhau 4 khoảng vân lamda 2 có 12 hoặc 14 khoảng vân ta có lamda1 trên lam da 2 tỉ lệ nghịch với số khoảng vân nên ta có 2th 3/4 và 7/8 bấm máy tính cho lamda 2 bằng x lấy 0.42um chia lamda2 thử đáp án sift solve ra B
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Sáu 2019
Liên kết
để truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến người ta sử dụng phương pháp biến điệu biên độ. Trong đó sóng cao tần có tần số 800 kHz và sóng âm tần có tần số 1 kHz. Tần số của sóng sau khi biến điệu là?
1 Thích
1 Trả lời
tranquochung076217
khi truyền sóng thông tin liên lạc người ta dùng âm tần vì âm tần có năng lượng lớn nhưng ko truyền đi đc xa nên phải gửi vào cao tần nên phải cần dùng mạch biến điệu vì vậy mà f bằng 800k HZ
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Sáu 2019
Liên kết
1.để di chuyển q=10^-4 từ rất xa vào điểm M của điện trường ,cần thực hiện công A' =5.10^-5 J .tìm điện thế ở M(gốc điện thế ở vô cùng ) LỜI GIẢI công cần thực hiện A'=-A=-q(Vvô cực -Vm)=-10^-4(0-Vm)=5.10^-5J Vm=0.5V 2. Khi bay qua 2 điểm M và N trong điện trường , electron tăng tốc ,động năng tăng thêm 250eV(1ev=1.6.10^-9 J) Công của lực điện trường A=qUmn = delta Wđ ---->Umn= -250V Mn giúp em với :tại sao lúc thì A=-A LÚC LẠI ko
1 Thích
0 Trả lời
giúp em với ạ .... một anten parabol đặt tại một điểm O trên mặt đất,tại vị trí có tọa độ (0 độ;0 độ) phát ra một sóng ngắn (không có trạm trung chuyển) muốn truyền tới một máy thu được đặt tại một điểm trên mặt đất có tọa độ(0 độ;60 độ) (Nghĩa là:Điểm trên xích đạo nằm ở kinh tuyến 60 độ Tây).Cho tốc độ truyền sóng trong không khí là 3*10^8 m/s,bán kính trái đất R=6400 km,tầng điện li là một lớp cầu ở độ cao 110 km trên mặt đất.Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi phát sóng đến khi máy thu thu được sóng là? A 2,3ms B 22,3ms C 14,3 ms C 1,43 ms
3 Thích
1 Trả lời
Jenny11
Vẽ hình ra, gọi A là tâm trái đất, B là máy thu, C là điểm phản xạ trên tầng điện li, L là giao điểm giữa CA và OB, K là giao điểm giữa CA và vỏ trái đất. Vì điểm thu có tọa độ (0 độ; 60 độ) nên góc hợp bởi AO và AB bằng 60 độ => ABO là tam giác đều => góc LAB=góc LAO= 30 độ. Áp dụng Pytago => LO= 3200km, AL= 5542,56km, LK= 6400-AL=857,44km => LC = 110+ LK= 967,44km. Áp dụng Pytago tiếp => OC =3343,04km. S=vt <=> 3343040=3.10^8.t => t= 11,14 ms. Khoảng thời gian từ khi phát tới khi thu là T=2t= 22,28 ms => Chọn B
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
1,Một con lắc lò xo với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại thời điểm t=0, vật đi qua VTCB theo chiều âm của trục tọa độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm t=0 là? 2,Một dao động điều hòa với pt x=4cos(4pit + pi/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian delta t=1/6 (s) là ?
2 Thích
2 Trả lời
IkkiShiori
1) t=2,375s=2T+3T/8 -Quãng đường vật đi được trong 2T là: S = 8A = 48cm -Từ thời điểm ban đầu quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3T/8 là:S′=A+A(1−√22)=6+6(1−√22)=7,76cm => Quãng đường vật đi được trong thời gian t = 2,375s kể từ thời điểm ban đầu là: x=S+S′=48+7,76=55,76cm
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
IkkiShiori
2)Ta có T=0,5s và T/2=0,25s Mà khoảng thời gian cho là 1/6s ở đây ta thấy 1/6s nhỏ hơn 0,25s nên ta có công thức sau: Smax=2Asin(w.denta t/2) Smin=2A - 2Acos(w.denta t/2) Bạn áp dụng công thức rồi tính nha.
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Điện năng được truyền từ nhà máy phát điện đến một xưởng sản xuất bằng đường dây tải điển một pha. Biết xưởng sản xuát sử dụng động cơ điện một pha. Khi 10 động cơ hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải là 90%. Bỏ qua các hao phí khác ở xưởng. Hệ số công suất của xưởng sản xuất bằng 1. Khi số động cơ hoạt động bình thường tăng lên gấp đôi thì hiệu suất truyền tải là? A. 81,8% B. 78,9% C. 80.5% D. 80%
1 Thích
1 Trả lời
heongu89
80% phải kh ta...........................,
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Điện năng được truyền từ nhà máy phát điện đến một xưởng sản xuất bằng đường dây tải điển một pha. Biết xưởng sản xuát sử dụng động cơ điện một pha. Khi 10 động cơ hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải là 90%. Bỏ qua các hao phí khác ở xưởng. Hệ số công suất của xưởng sản xuất bằng 1. Khi số động cơ hoạt động bình thườ ờng tăng lên gấp đôi thì hiệu suất truyền tải là? Xin đáp án câu này,nhanh nha
1 Thích
0 Trả lời
10πt -pi/3 =(+và -2pi/3) +k2pi giả thuyết cho Vật có tọa độ âm và đang tiến về VTCB thì v có vận tốc dương và chọn nghiệm cho t là 10pi -pi/3 = -2pi/3 +k2pi Tại sao v dương và t chọn nghiệm trên sao không phải nghiệm kia
2 Thích
1 Trả lời
Jenny11
Mình đọc không hiểu phương trình của bạn lắm nên mình chỉ trả lời 1 ý được thôi. Đề cho là vật có tọa độ âm và đang tiến về VTCB nghĩa là vật đang chuyển động theo chiều dương và đang ở góc phần tư thứ 3 của vòng tròn lượng giác, v cùng chiều với chiều chuyển động của vật nên v dương. Hoặc bạn có thể hiểu là khi phi âm thì v dương, phi dương thì v âm.
Cảm ơn     1
Bình luận
17 Tháng Sáu 2019
Liên kết
, trong một chu kì thời gian vật cách vị trí cân bằng lớn hơn một khoảng A 3 2 là 2 s 9 . .
Thích
0 Trả lời
Close