trong giờ thực hánh 1 học sinh đặt điện áp xoay chiều u=200ca8n2cos100pit(v) vào 2 đầu đoạn mạch ab gồm am và mb nối tiếp . đoạn am có R=80 ôm, đoạn mb gồm tụ điện có điện dung thay đổi dc mắc nối tiếp vs cuộn dây có hs tự cảm L=2/pi(h) và điện trở trong r=20 om. thay đổi điện dung C của tụ vs(c#0) để số chỉ vôn kế trên đoạn mb cực tiểu. gt cực tiểu đó bằng?
1 Thích
0 Trả lời
Hai vệ tinh nhân tạo I và II bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo tròn bán kính lần lượt là r và 2r. Tốc độ của vệ tinh là I và v1. Hỏi tốc độ v2 của vệ tinh II là bao nhiêu?
3 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
không hiểu cái đề bài bạn xem lại có đúng đề k
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Bảy 2019
Liên kết
npnspeed
Về phần vệ tinh, bạn xem lại: lực hấp dẫn giữa vệ tinh và trái đất đóng vai trò là lực hướng tâm. G.m.M/r^2 = m.v1^2/r => v1^2 = can(G.M/r). Tương tự v2 = can(G.M/2r) => v2 = v1/can2 (khối lượng 2 vệ tinh là như nhau)
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Một xe trượt băng dùng động cơ phản lực xuất phát trên một mặt hồ đóng băng rộng; gia tốc xe không đổi bằng 13m/s2. Lúc t1 thì động cơ tắt, xe tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi v trong khoảng thời gian t2. Quãng đường toàn bộ dài 5,3km và thời gian chạy là 90s. Hãy xác định t1,t2 và v
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Bài này như sau nhé: tổng thời gian chạy là: 90 = t1 + t2; vận tốc tại thời điểm t1 là v1 = 13.t1; quãng đường đi được tới thời điểm t1 là: s1 = 13.t1^2/2; quãng đường đi được trong khoảng thời gian t2 là: s2 = v1.t2 = 13.t1.t2; tổng quãng đường: 13.t1^2/2 + 13.t1.(90-t1) = 5 300 => t1 = 4,65s; t2 = 85,35s; v = v1 = 13.4,65 = 60,45 m/s
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
khi điểm sáng dịch chuyển trước gương 1 đoạn x, khoảng cách giữa điểm sáng và ảnh của nó thay đổi 1 lượng 2x. Điểm sáng đã dịch chuyển theo phương nào?
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Điểm sáng dịch chuyển trước gương đoạn x => ảnh cũng dịch chuyển trước gương đoạn x. khoảng cách giữa điểm sáng và ảnh thay đổi đúng bằng lượng 2x nên điểm sáng đã dịch chuyển theo phương vuông góc với gương
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
câu 20: Chuyến bay của hãng Hàng không Việt nam đi Pa - ri (Cộng hòa Pháp) khởi hành vào lúc 19h30' giờ Hà nội ngày hôm trước, đến Pa - ri vào lúc 6h30' sáng hôm sau theo giờ Pa - ri. Thời gian máy bay bay từ Hà nội tới Pa - ri là: A. 11h00' B. 13h00' C. 17h00' D. 26h00' Bài nay không cho dữ kiện độ lệch giờ giữa Pa - ri và Hà Nội thì giải sao đây mọi người ơi!
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Bài này đúng là ra đề thiếu. Paris có GMT +1; Viet Nam có GMT +7. Do vậy, Viet Nam nhanh hơn Paris 6 giờ. Khởi hành lúc 19h30' theo giờ HN thì ở Paris là 13h30' => tổng thời gian bay là 10h30' + 6h30' = 17h00'
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
câu 29, 30 giải như thế nào ạ....em nghĩ để uMB min thì zl=zc ..câu 29
1 Thích
0 Trả lời
khi điểm sáng dịch chuyển trước gương 1 đoạn x, khoảng cách giữa điểm sáng và ảnh của nó thay đổi 1 lượng 2x. Điểm sáng đã dịch chuyển theo phương nào?
1 Thích
0 Trả lời
vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang mốc thế năng ở vị trí cân bằng khi li độ của vật có độ lớn bằng một nữa biên độ thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là A.1/2 B. 3 C. 2 D. 1/3
Thích
1 Trả lời
jinfinn
B vì Wđ/Wt=(W-Wt)/Wt= (1/2.k.A^2-1/2.k.(A/2)^2)/(1/2.k.(A/2)^2)=(1/2-1/8)/(1/8)=3.
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hai điện tích q1=1μC, q2=3μC được giữ cách nhau khoảng r1=30cm trong không khí 1) tìm thế năng tương tác giữa hai điện tích 2) thả điện tích q2 tự do a) tìm độ giảm thế năng tương tác giữa hai điện tích khi q2 đến M,N cách q1 đoạn r2=60cm b) tại sao thế năng tương tác giữa hệ thay đổi? phần thay đổi đã chuyển hóa như thế nào? c)tìm vận tốc của q2 khi tới M biết q2 có m=10g
Thích
0 Trả lời
Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, có một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ A có khối lượng 0,1 kg. Vật A được nối với vật B có khối lượng 0,3 kg bằng sợi dây mềm, nhẹ, dài. Ban đầu kéo vật B để lò xo giãn 10 cm rồi thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật A dừng lại lần đầu thì tốc độ trung bình của vật B bằng.giúp mình với :>
Thích
0 Trả lời
tại sao trong cùng một bó thì dao động cùng pha còn khác bó thì dđ ngược pha nhỉ , chứng minh mình vs ạ
Thích
0 Trả lời
e 2k4 muon dang ki hoc ly .e nen chon thay Lai Dac Hop hay Dang Viet Hung
2 Thích
2 Trả lời
PTNgoc
có bài giảng free e học thử r chọn lựa
Cảm ơn     1
Bình luận
12 Tháng Bảy 2019
Liên kết
phamtranquocviet
học thầy hợp vì thầy dạy dễ hiểu
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Giúp e voi.cho V lít khí H2 và CO (đktc) qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng. Chất rắn A còn lại trong ống gồm Fe3O4 và FeO có khối lượng (m-2.24) gam . Hòa tan chất rắn A bằng một lượng dung dịch HCl 1,9M vừa đủ cần lấy 800ml . Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính V, m
2 Thích
0 Trả lời
Hai quả cầu bằng kẽm (Zn) đặt cách nhau 1m, mỗi quả có khối lượng 1g. Tính lực tác dụng giữa chúng nếu tổng các điện tích của tất cả các electron trong mỗi quả cầu sai khác tổng điện tích của hạt nhân là 1%. Biết số Avogadro là 6,022.10^23 mol^-1, khối lượng mol của Zn là 65,41g/mol, số hiệu nguyên tử của Zn là 30 và điện tích của điện tử là 1,6.10^-19C
2 Thích
0 Trả lời
tại ba đỉnh A,B,C của tam giác ABC vuông tại A ( AB=30cm; AC=40cm) đặt lần lượt ba điện tích thử q1=7,68μ C, q2=3,24μ C,q3=20,48μ C. Xác định cường độ điện trường tại H với H là chân đường cao của tam giác hạ từ A
2 Thích
0 Trả lời
Close