Treo một quả nặng có trọng lượng 50 N vào vào dây treo tại điểm C. Thấy độ lớn lực căng T1 bằng 30 N. Tính lực căng T2. Mấy anh chị giúp em với ạ :<
1 Thích
0 Trả lời
cho em hỏi khúc cuối tai5 sao lại là 2zl ạ.....
1 Thích
0 Trả lời
mot vat dao dong dieu hoa quanh vi tri can bang voi chu ki pi/5 khi con lac lo xo cach vi tri can bang 1(cm) thi co van toc 0,1m/s. Bien do dao dong
1 Thích
2 Trả lời
Huyentrinha3
có chu kỳ tìm w. biết x,v ,w tính A theo công thức tính nhanh A =căn ( x^2+ v^2/w^2)
Cảm ơn     2
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
pikachu2508
thak kiu ban nha thakkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cảm ơn    
03 Tháng Tám 2019
Liên kết
một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s^2 trong 500 m đầu. Sau đó chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường xe lửa đi được trong 30 phút
1 Thích
1 Trả lời
tienhuy1234
s=v0t + 1/2at2=0+0.1/2.t2=500 ⇒t=100(s) a=(v-v0)/t⇔0,1=v/100⇒v=10(m/s) 30 phút=1800s t2=1800-t=1800-100=1700s s2=10.1700=17000(m) S=500+17000=17500(m)
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Tám 2019
Liên kết
Nếu M là cực đại giao thoa và cùng pha với hai nguồn: {d1−d2=nλd1+d2=mλ(1) n và m là số nguyên cùng lẻ hoặc cùng chẵn. M là cực đại giao thoa và ngược pha với hai nguồn: {d1−d2=λd1+d2=mλ(1) n và m là số nguyên n lẻ m chẵn. Ai giải thích giúp mình với mình không hiểu chỗ cùng lẻ cùng chẵn!
1 Thích
0 Trả lời
1.Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 4s. tại thời điểm t = 0,5 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương .gia tốc của vật có độ lớn cực đại lần thứ 2000 vào thời điểm 2,Một chất điểm dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz. khi chất điểm đổi chiều chuyển động lần đầu tiên thì quãng đường đã đi được là 15cm. khi chất điểm đổi chiều chuyển động lần thứ 3 thì đã đi tiếp được quãng đường là 40 cm.vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2017
2 Thích
0 Trả lời
mọi người giúp e câu này với ạ, ở đây (câu d) sao mình k để pha giữ nguyên ở 19pi/6 luôn nhỉ, tức là nó sẽ bắt đầu ở góc 210 độ, nên phi cần tìm sẽ = 2pi + (pi-pi/6-acrCos6/8)=360 + (180 - 180/6 -41.4)=468.6 độ => t=468.6/(5.180)=0.52s mà cần phải chuyển từ 19pi/6=4pi - 5pi/6 nhỉ
3 Thích
2 Trả lời
npnspeed
Đề tắt quá, mình nhìn hình không hiểu được đề. Bắt tìm t lại cho t! :))
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Thaos1
chỉ là để gọn thui, dù sao quay 2pi cũng về vị trí đó cả mà.
Cảm ơn    
Bình luận
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
trong giờ thực hánh 1 học sinh đặt điện áp xoay chiều u=200ca8n2cos100pit(v) vào 2 đầu đoạn mạch ab gồm am và mb nối tiếp . đoạn am có R=80 ôm, đoạn mb gồm tụ điện có điện dung thay đổi dc mắc nối tiếp vs cuộn dây có hs tự cảm L=2/pi(h) và điện trở trong r=20 om. thay đổi điện dung C của tụ vs(c#0) để số chỉ vôn kế trên đoạn mb cực tiểu. gt cực tiểu đó bằng?
1 Thích
0 Trả lời
Hai vệ tinh nhân tạo I và II bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo tròn bán kính lần lượt là r và 2r. Tốc độ của vệ tinh là I và v1. Hỏi tốc độ v2 của vệ tinh II là bao nhiêu?
3 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
không hiểu cái đề bài bạn xem lại có đúng đề k
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Bảy 2019
Liên kết
npnspeed
Về phần vệ tinh, bạn xem lại: lực hấp dẫn giữa vệ tinh và trái đất đóng vai trò là lực hướng tâm. G.m.M/r^2 = m.v1^2/r => v1^2 = can(G.M/r). Tương tự v2 = can(G.M/2r) => v2 = v1/can2 (khối lượng 2 vệ tinh là như nhau)
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Một xe trượt băng dùng động cơ phản lực xuất phát trên một mặt hồ đóng băng rộng; gia tốc xe không đổi bằng 13m/s2. Lúc t1 thì động cơ tắt, xe tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi v trong khoảng thời gian t2. Quãng đường toàn bộ dài 5,3km và thời gian chạy là 90s. Hãy xác định t1,t2 và v
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Bài này như sau nhé: tổng thời gian chạy là: 90 = t1 + t2; vận tốc tại thời điểm t1 là v1 = 13.t1; quãng đường đi được tới thời điểm t1 là: s1 = 13.t1^2/2; quãng đường đi được trong khoảng thời gian t2 là: s2 = v1.t2 = 13.t1.t2; tổng quãng đường: 13.t1^2/2 + 13.t1.(90-t1) = 5 300 => t1 = 4,65s; t2 = 85,35s; v = v1 = 13.4,65 = 60,45 m/s
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
khi điểm sáng dịch chuyển trước gương 1 đoạn x, khoảng cách giữa điểm sáng và ảnh của nó thay đổi 1 lượng 2x. Điểm sáng đã dịch chuyển theo phương nào?
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Điểm sáng dịch chuyển trước gương đoạn x => ảnh cũng dịch chuyển trước gương đoạn x. khoảng cách giữa điểm sáng và ảnh thay đổi đúng bằng lượng 2x nên điểm sáng đã dịch chuyển theo phương vuông góc với gương
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
câu 20: Chuyến bay của hãng Hàng không Việt nam đi Pa - ri (Cộng hòa Pháp) khởi hành vào lúc 19h30' giờ Hà nội ngày hôm trước, đến Pa - ri vào lúc 6h30' sáng hôm sau theo giờ Pa - ri. Thời gian máy bay bay từ Hà nội tới Pa - ri là: A. 11h00' B. 13h00' C. 17h00' D. 26h00' Bài nay không cho dữ kiện độ lệch giờ giữa Pa - ri và Hà Nội thì giải sao đây mọi người ơi!
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Bài này đúng là ra đề thiếu. Paris có GMT +1; Viet Nam có GMT +7. Do vậy, Viet Nam nhanh hơn Paris 6 giờ. Khởi hành lúc 19h30' theo giờ HN thì ở Paris là 13h30' => tổng thời gian bay là 10h30' + 6h30' = 17h00'
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
câu 29, 30 giải như thế nào ạ....em nghĩ để uMB min thì zl=zc ..câu 29
1 Thích
0 Trả lời
khi điểm sáng dịch chuyển trước gương 1 đoạn x, khoảng cách giữa điểm sáng và ảnh của nó thay đổi 1 lượng 2x. Điểm sáng đã dịch chuyển theo phương nào?
1 Thích
0 Trả lời
vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang mốc thế năng ở vị trí cân bằng khi li độ của vật có độ lớn bằng một nữa biên độ thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là A.1/2 B. 3 C. 2 D. 1/3
Thích
1 Trả lời
jinfinn
B vì Wđ/Wt=(W-Wt)/Wt= (1/2.k.A^2-1/2.k.(A/2)^2)/(1/2.k.(A/2)^2)=(1/2-1/8)/(1/8)=3.
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Close