Một e chuyển động với vận tốc ban đầu 10^4 m/s dọc theo đường sức của một điện trường đều được một quãng dường 10 cm thì dừng lại . Xác định cường độ điện trường
2 Thích
1 Trả lời
longpttsa1
v^2=2as=2*e*E*s/m => E=2.85 mV/m
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Một con lắc đơn có chiều dài l, trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm, cũng trong khoảng thời gian Δt như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài ban đầu của con
1 Thích
1 Trả lời
longpttsa1
số dao động tỉ lệ nghịch vs căn bậc 2 độ dài bấm pt tỉ lệ là đc n1/n2=Căn(x-16)/x => x= 25
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Câu89. Điện trở của một thanh than chì giảm từ 6  xuống còn 4  khi nhiệt độ của nó tăng từ 500 C lên đến 5500 C. Hệ số nhiệt điện trở của than chì là ô vuông là ôm
1 Thích
2 Trả lời
cuteo113
...............................................
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
cuteo113
-0,001 K^-1 ...................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
Công thức V=Kq/r áp dụng trong điện trường đều thì dùng ntn vậy mọi người.
Thích
0 Trả lời
x = 10cos(π/2 - 2πt). Pha ban đầu, gốc thời gian?
Thích
1 Trả lời
cuteo113
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mình học ngu còn RẤT dại gái. Cần ace giúp chia sẻ kinh nghiệm bớt dại gái với. PLEASE. THANKS. :3
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
Vận tốc của 1 chất điểm được cho bởi 1 công thức v=-15+8t Tính tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ 1s đến 2s
Thích
0 Trả lời
Một proton có điện tích 1,6*10^-19 khối lượng m= 1,67*10^-27 kg chuyển động dọc theo hướng đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường là 50V/m với vận tốc ban đầu là 0 . hỏi nó chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thù vận tốc nó đạt 3,1*10^4 m/s
Thích
0 Trả lời
Cho hai điện tích q1= 4µC, q2> 0 nằm cố định tại hai điểm AB trong chân không). Điện tích q3= 0,6 µC nằm trên nửa đường thẳng Ax, hợp với AB góc 150 độ. Thay đổi vị trí của q3 trên Ax sao cho lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q1 có độ lớn là 27 N đồng thời lực điện do q3 tác dụng lên q1có giá trị cực đại. Khoảng cách giữa q3 và q1 lúc đó là
Thích
0 Trả lời
Cho hai điện tích q1= 4µC, q2> 0 nằm cố định tại hai điểm AB trong chân không). Điện tích q3= 0,6 µC nằm trên nửa đường thẳng Ax, hợp với AB góc 150 độ. Thay đổi vị trí của q3 trên Ax sao cho lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q1 có độ lớn là 27 N đồng thời lực điện do q3 tác dụng lên q1có giá trị cực đại. Khoảng cách giữa q3 và q1 lúc đó là
Thích
0 Trả lời
Tại 3 đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có 3 điện tích bằng nhau bằng 10nC.Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm BC
Thích
1 Trả lời
thanhtuongsieucap
E=k.q/r^2=9.10^9.10.10^-9/( căn 3 / 20) = 12000(V/m)
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Chín 2019
Liên kết
Bài 1: Giữa hai bến sông A và B có 2 tàu chuyển thư chạy thẳng đều. Khi gặp nhau thì chuyển thư cho nhau và mỗi tàu trở lại bến xuất phát. Biết nước chảy từ A đến B thì tàu đi từ A cả đi lẫn về mất 3h, tàu đi từ B cả đi lẫn về mất 1h30'. Để thời gian cả 2 tàu cả đi lẫn về bằng nhau thì tàu từ A xuất phát muộn hơn B bao lâu? Biết vận tốc 2 tàu như nhau và nước sông chảy đều
1 Thích
2 Trả lời
huyendieu002
.........................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
huyendieu002
help me ..................................
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Chín 2019
Liên kết
Cho hệ cơ như hình vẽ ròng rọc và dây khối lượng không đáng kể , , . Áp lực giữa và là
Thích
0 Trả lời
vecto tĩnh điện Cu-lông có các tính chất là A. có giá trùng với đường thẳng nối hai điện tích B. có chiều phụ thuộc vào độ lớn của các hạt mang điện C. độ lớn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điện tích D. chiều phụ thuộc vào độ lớn của các hạt mang điện
Thích
0 Trả lời
Một chất dao động điều hòa với phương trình x=Acosπt với t đo bằng s . Kể từ lúc t=0 chất điểm đi qua vị trí có li độ x=A/2 lần thứ 2 vào thời điểm GIúp mình nha tks
Thích
1 Trả lời
ngocnhi1312
= 5/6*T=5/6*2=5/3s...............
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Chín 2019
Liên kết
Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC cách nhau 10cm. Xác định vecto cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều 2 điện tích
Thích
0 Trả lời
Close